Liczba pytań: 765020

Liczba odpowiedzi: 7148024

Pytania dla słowa kluczowego:

Dowód że to niejes żadna
prowokacja

Brak pozycji do wyświetlenia