Liczba pytań: 764861

Liczba odpowiedzi: 7147312

Pytania dla słowa kluczowego:

Biał nalot na ząbkach u
14miesięcznego dzieck