Liczba pytań: 766868

Liczba odpowiedzi: 7162187

Pytania dla słowa kluczowego:

Biał nalot na ząbkach u
14miesięcznego dzieck