Liczba pytań: 766179

Liczba odpowiedzi: 7156891

Pytania z kategorii: Mamy w moim mieście (odnajdźmy się!)