Liczba pytań: 761720

Liczba odpowiedzi: 7125273

Pytania dla słowa kluczowego:

Dowód że to niejes żadna
prowokacja

Brak pozycji do wyświetlenia