Liczba pytań: 761739

Liczba odpowiedzi: 7125424

Pytania dla słowa kluczowego:

Biał nalot na ząbkach u
14miesięcznego dzieck