Liczba pytań: 757866

Liczba odpowiedzi: 7097955

Pytania z kategorii: Mamy w moim mieście (odnajdźmy się!)