Liczba pytań: 754121

Liczba odpowiedzi: 7072993

Pytania z kategorii: Mamy w moim mieście (odnajdźmy się!)