Liczba pytań: 748761

Liczba odpowiedzi: 7043150

Pytania z kategorii: Mamy w moim mieście (odnajdźmy się!)