Liczba pytań: 757688

Liczba odpowiedzi: 7096961

Pytania z kategorii: Mamy w moim mieście (odnajdźmy się!)