Liczba pytań: 759258

Liczba odpowiedzi: 7107088

Pytania z kategorii: Mamy w moim mieście (odnajdźmy się!)