Liczba pytań: 756094

Liczba odpowiedzi: 7086120

Pytania z kategorii: Mamy w moim mieście (odnajdźmy się!)