Liczba pytań: 750674

Liczba odpowiedzi: 7054400

Pytania z kategorii: Małe dziecko